Общините искат мерки за превенция на финансови корекции по европроекти