Сиренето прави сънищата по-ярки, а филията пада винаги с маслото надолу