Здравното министерство ще „насилва" аптеки да работят денонощно