Д-р Стефан Константинов: Държавата е неспособна да проведе здравна реформа и предлага сурогати на идеи