Все повече инвеститори в имоти се насочват към Централна и Източна Европа