Търговията на Wall Street започва на червена територия*