Намалял е броят на актовете за административни нарушения по пътищата