Госпожо Бъчварова, нямате право да сравнявате българските мигранти с бежанците!