GSA обяви Световен стандарт за аутсорсинг индустрията