Парламентът запази социалните привилегии на полицаите