Проф. Тодор Кръстев: Реставрацията трябва да спре там, където започва хипотезата