ЦИК оповести окончателните участници в предстоящите избори