(НЕ)възможното ТУК - конкурс за кратък български филм и текст