Изследване: доброволците си намират по-лесно работа