Съдебният съвет ще махне камери от вътре, сложени тайно