ЕЦБ е решена да продължи да осъществява програмата си за количествени улеснения