Понижение на молбите за помощи при безработица в САЩ до близо 43-годишно дъно от 249 хиляди