Вече ръст от 2.6% на БВП тази година очаква Министерство на финансите