За 8 месеца САЩ е купила от Мексико петрол за 5 млрд. долара