До 11 октомври е срокът за подаване на заявленията за гласуване извън България