Готовността на област Русе за предстоящия зимен сезон