Отговор относно “калната вода” от чешмите в Караисен