Античният керамичен център до Павликени е сред акцентите на „Стройко 2016“