Два мобилни телефона са върнати на собствениците им