Инфантино: Бях много изненадан от случая със Сам Алърдайс