Търговският дефицит на САЩ се разширява през август