На ГКПП Капитан Андреево беше даден старт на Европейската агенция за гранична и брегова охрана