Приходите от туристически данък на Столична община с 14% ръст в края на август