Профилактични измервания на костната плътност организира болницата в Шумен