Стефан Мавродиев постави Чеховия „Иванов“ в Младежкия театър