Асад: Европа отсъства днес от политическата карта на света