Солени глоби за девненци, които въртят гуми и нарушават обществения ред