20% обратно от стойността на покупките за притежатели на нови кредитни карти от Пощенска банка