Румяна Бъчварова: Най-важно за нас е сигурни външни граници