Какво докара до това състояние този амбициозен спортист и погуби живота му? Най- вероятно и вие го консумирате дори в момента