Шуменска област с по-малко лекари от средното за страната