Политическите ни решения са зависими и от Изток, и от Запад