Швеция предупреди фирмите ни за строгата си регулация на трудовия пазар