125 години от рождението на проф. Любомир Владикин