Компютърното обучение стартира пилотно в 6 детски градини на Бургас