Работещите в областта са с 4,5% повече от първото тримесечие