3 млн. лв. е инвестирала Столична община в енергийна ефективност на училища