По-малко храна в училищния обяд, за да не вдигат цената му