Българската икономика става все по-устойчива на външни финансови шокове