Почти половината младежи проверяват смартфоните си нощем