Съдят хулиган, буйствал и посегнал на мъж с брадва