Норвегия ще се възползва още повече от държавния си фонд през 2017 г.