Автофагия – ключ към по-дълъг живот, самоизяждане?