Бежанците намериха друг път към Гърция - през река Марица