Участниците в кампанията за референдума не подават отчети в Сметната палата